ETIK OG REGLER

CLAIRVOYANT RÅDGIVER

HELLE HETLAND

ETIK OG REGLER:

 

 

Ingen oplysninger om fremtidig alvorlig sygdom, død og ulykke:

 

Jeg har, via den åndelige verden, frabedt mig oplysninger omkring fremtidig alvorlig sygdom, død og ulykke. Jeg mener ikke, at vi bør ikke kende fremtiden omkring dette. Dog kan der under en session komme informationer om, hvorledes du holder dig sund og rask og kan undgå fremtidig sygdom.

 

 

Stiller ikke ind på børn over 12 år og 3. person:

 

Jeg stiller ikke ind på børn over 12 år (uden deres tilladelse) eller 3. person, som f.eks. samlever, ægtefælle, venner, familie, kollegaer og naboer. Men jeg kan f.eks. godt bede om et godt råd, til hvad DU kan gøre for at bedre jeres forhold. Dvs. jeg spørger ikke ind til, hvad børn og 3. person tænker og føler, da det er deres private sag. 

 

 

Du har din egen fri vilje:

 

Du har din egen fri vilje, og vælger derfor selv, hvordan du vil handle ud fra de budskaber og gode råd, du får fra den åndelige verden. Den åndelige verden bestemmer IKKE, hvad du skal gøre, hvilken vej du skal gå, eller hvilken beslutning du skal tage, da du selv må træffe dine valg. Men du kan få budskaber og gode råd fra den åndelige verden, der giver dig overblik og forståelse for din situation, samt gør det nemmere for dig, at træffe din beslutning og tage et valg.

 

 

Tavshedspligt:

 

Da det er vigtigt for mig, at mine klienter føler sig trygge hos mig, holder jeg naturligvis altid min tavshedspligt. Det betyder, at ingen får at vide hvilke oplysninger der er kommet frem under din session eller at du har været til en session hos mig. Ligeledes fortæller jeg naturligvis heller ikke hvis jeg har lavet et skriftligt Clairvoyant svar til dig. Det hele bliver mellem dig og mig.

 

 

EU-Persondataforordning:

 

Den 25. maj 2018 trådte EU-persondataforordningen i kraft. EU-persondataforordningen er lavet for at beskytte persondata.

 

I forbindelse med at du, via e-mail eller Messenger, bestiller en session eller tilmelder dig et arrangement hos mig, benytter jeg kun din e-mail eller Messenger til at besvare din henvendelse samt evt. til fremsendelse af faktura til dig.

 

Når du bestiller en fjern session, får du de Clairvoyante beskeder skriftligt på et Word dokument samt på en PDF fil via e-mail eller Messenger. Disse dokumenter slettes 30 dage efter afsendelsen til dig. Desuden sletter jeg vores e-mail og Messenger korrespondance. Sletningen betyder at jeg derefter intet har af oplysninger på dig, hverken på computere, i skyen eller som afsendte e-mails eller Messenger.

 

Jeg deler aldrig dine informationer med andre.

 

Clairvoyant Rådgiver, Helle Hetland

Hjemmeside: www.hellehetland.dk & Facebook: https://www.facebook.com/spirituelvejledninghellehetland 

E-mail: hh@hellehetland.dk & Messenger: Spirituel Vejledning v/ Helle Hetland

Copyright © All Rights Reserved